Máy tính để bàn đồng bộ
Cây máy tính để bàn Dell 7010

CCDC*03

Số lượng tồn:

Đang dùng tốt tại phòng Q.A Sóc Sơn

01

BÍCH đang sử dụng

Lịch sử vòng đời của
Cây máy tính để bàn Dell 7010

Mã sản phẩm :  CCDC*03

21/8/2023

Máy tính đang dùng bình thường

17/10/2023

Thay ổ cứng SSD 240GB giá 850k vì ổ cũ sắp hỏng