Case máy tính Ximatek - ĐNA

CCDC*557

Số lượng tồn:

Đang dùng tốt tại tầng 4 Xuân Diệu

01

Đang chờ chuyển cho shop XD

Sau đó máy POS Xuân Diệu sang Symphony

Lịch sử vòng đời của
Case máy tính Ximatek - ĐNA

Mã sản phẩm :  CCDC*557

17/11/2023

Mua máy tính tại PC Đồng Tiến giá 3350k bảo hành 3 tháng