Ghế xoay ngồi làm việc màu đen

CCDC*559

Số lượng tồn:

Đang dùng tốt tại tầng 4 Xuân Diệu

01

Vị trí hiện tại: Phòng Nhân Sự

Người sử dụng: Ms.Phượng

Lịch sử vòng đời của
Ghế xoay ngồi làm việc màu đen

Mã sản phẩm :  CCDC*559

18/11/2023

Quân IT-Kiểm kê kho cùng với chị Phượng