Két sắt Việt Tiệp

CCDC*560

Số lượng tồn:

Đang dùng tốt tại tầng 4 Xuân Diệu

01

Vị trí hiện tại: Phòng Nhân Sự

Người sử dụng: Ms.Phượng

Kích thước: 450 x 350 x 350

Lịch sử vòng đời của
Két sắt Việt Tiệp

Mã sản phẩm :  CCDC*560

18/11/2023

Quân IT-Kiểm kê kho cùng với chị Phượng