Bàn gỗ trưng bày

CCDC*561

Số lượng tồn:

Đang dùng tốt tại tầng 4 Xuân Diệu

01

Vị trí hiện tại: Phòng Nhân Sự

Người sử dụng: Ms.Phượng

Kích thước:    600  *  300  *  750

Lịch sử vòng đời của
Bàn gỗ trưng bày

Mã sản phẩm :  CCDC*561

18/11/2023

Quân IT-Kiểm kê kho cùng với chị Phượng