Tủ tài liệu gỗ 3 buồng, 2 ngăn

CCDC*564

Số lượng tồn:

Đang dùng tốt tại tầng 4 Xuân Diệu

01

Vị trí hiện tại: Phòng Nhân Sự

Người sử dụng: Ms.Phượng

Kích thước: 1200 x 400 x 1900

Lịch sử vòng đời của
Tủ tài liệu gỗ 3 buồng, 2 ngăn
Mã sản phẩm :  CCDC*564

18/11/2023

Quân IT-Kiểm kê kho cùng với chị Phượng