Bộ loa vi tính 2 tép Golden Field

CCDC*566

Số lượng tồn:

Đang dùng tốt tại tầng 4 Xuân Diệu

01

Vị trí hiện tại: Phòng Nhân Sự

Người sử dụng: Ms.Phượng

Lịch sử vòng đời của
Bộ loa vi tính 2 tép Golden Field
Mã sản phẩm :  CCDC*566

18/11/2023

Quân IT-Kiểm kê kho cùng với chị Phượng