Máy in nhiệt Rongta RT-335UL

CCDC*624

Vị trí hiện tại: Tầng 4 Xuân Diệu

Người sử dụng: 

Lịch sử vòng đời của
Máy in nhiệt Rongta RT-335UL
Mã sản phẩm :  CCDC*624

21/11/2023

Quân IT- Sắp xếp sẳn để lắp cho Symphony