Quản lý tài sản SaintHonore

Máy làm bánh Macaron : TS*01

Ngày bảo dưỡng gần nhất: 

Chi Tiết Bảo Dưỡng

Thông số sản phẩm:

- Chiều dài:
- Chiều rộng:
- Chiều cao:
- Cân nặng:
- Vị trí hiện tại:

16/8/2023