Máy hút chân không DZ 500 : TS*12

Thông số sản phẩm:

- Model: Máy hút chân không DZ 500
- Serial number:  2020030054
- Kích thước: 570* 620* 920

- Vị trí hiện tại:Vị trí hiện tại: 
Phòng Packaging -Đóng Gói

Quản lý tài sản

THÔNG TIN CHI TIẾT

Ngày bảo dưỡng/ kiểm tra gần nhất:

27/08/2023